fbpx

מהי קרן פנסיה ואילו סוגים קיימים בשוק?

קרן פנסיה חדשה או ותיקה, קרן מקיפה או מאוזנת. כשאנשי המקצוע מדברים על קרן פנסיה, אתם לא תמיד מבינים על מה מדובר. זהו מדריך עבורכם

שתף כתבה

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

לפי אתר משרד האוצר, המאפיין המרכזי של קרן פנסיה הוא המבנה השיתופי שלה. כל העמיתים בקרן פנסיה משלמים לקופה משותפת אשר מבטיחה את זכויותיהם באמצעות תקנון. החשבון האישי של העובד בקרן הפנסיה נועד בעיקר כדי להגדיר את זכויותיו היחסיות של החוסך בקרן מכלל הנכסים של הקרן ולאו דווקא את סכומי הכסף העומדים לרשותו.

השיתוף בקרן הפנסיה יוצר יחסי תלות בין המשקיעים השונים בקרן ולכן הם גם מכונים על ידי הקרן כ”עמיתים” או “חברים”.

בקרן פנסיה הקופה היא שיתופית והביטוח בה הוא הדדי. כלומר: התשלומים של הקופה לעמיתים במקרה של זכאות לקבלת קצבה, משולמים מהחיסכון הצבור של כולם ולא מהחשבון האישי של העמית. בקופה מסוג זה נדרשת התאמה בין סכומי הכסף המשולמים לעמיתים לבין נכסי הקרן. ועל כן, במקרה בו העמיתים מקבלים קצבה העולה על תחזיות הקרן, נוצר צורך להפחית את הזכויות של כלל העמיתים בקרן, ולהיפך: כאשר השימוש הכולל בכספים נמוך מהתחזית, כלל העמיתים נהנים מגידול בחיסכון האישי שלהם.

עקרון ההדדיות בקרן הפנסיה מפחית את עלויות כיסויי הביטוח למוות ולנכות של הקרן (לעומת ביטוח מנהלים – בו הן הסיכון הביטוחי והן “סיכון” אריכות הימים חלים במישרין על חברת הביטוח, ולא על יתר המבוטחים), שכן אין צורך בשמירת רזרבות לתשלום במקרה של תביעות ביטוח גבוהות כתוצאה מאירועים מיוחדים. במידה ותביעות הביטוח יגדלו מסיבה כלשהי (כמו מלחמה או תאונה גדולה), ישולמו התביעות באמצעות הפחתת זכויותיהם של כלל העמיתים. המנגנון אשר משנה את זכויות עמיתי קרן הפנסיה בהתאם לתשלומים ביחס לנכסים נקרא “איזון אקטוארי”.

 
 

הנצפים ביותר

התכנים המופיעים באתר והתכנים המועברים על ידי Big Shot אינם מהווים ייעוץ השקעות, טעון רישוי לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תנה”ש 1995 (“החוק”). תכנית חדר המסחר מועברת על ידי בית ההשקעות גולד ניהול פיננסי בע”מ (להלן: “גולד”) שהינה חברה המפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך עם רישיון למתן שירותי ייעוץ השקעות וניהול תיקים מכוח החוק בשיתוף פעולה עם Big Shot. בטרם יוכלו הלקוחות להיות לקוחות 'גולד' בחדר המסחר יהיה עליהם למלא את טפסי הרישום של 'גולד'. בכל אופן, התכנים המועברים על ידי החברה ו/או 'גולד' אינם מתייחסים לפרמטרים של לקוחות מסוימים ולכן מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות אישי לפני קבלת החלטה כלשהי. הלימודים וההתנסויות במסחר בשוק ההון עשויים להיות מסוכנים ולא מתאימים לכל אחד. Big Shot, במישרין או בעקיפין , עושה את מירב המאמצים בכדי להכשיר את לקוחותיה להיות סוחרים מוצלחים ורווחיים בשוק ההון. יחד עם זאת, היא לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות בשימוש בתכנית ההכשרה באופן מלא או חלקי, ככל שייגרם. אין בשימוש בתכנית ההכשרה כערובה להשגת תשואה חיובית כלשהי ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות בשימוש בתכנית ההכשרה באופן מלא או חלקי, חל איסור על התלמידים להשתמש בפלטפורמת קהילת הסוחרים בכדי להעביר תכנים שעשויים לעלות כדי ייעוץ השקעות. במקרה שבו תלמיד מסוים יעשה כן, Big Shot שומרת לעצמה את הזכות לאסור על אותו תלמיד מלעשות שימוש בפלטפורמת קהילת הסוחרים לאלתר. אין להעביר רכיב כלשהו מרכיבי תכנית ההכשרה לצד ג’ כלשהו ללא קבלת אישור מ- Big Shot מראש ובכתב. מוצא לקרוא בעיון את הסכם ההתקשרות לפני שימוש בתכנית ההכשרה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן