+BigShot מופעל להתנתק?

משרד האוצר חושף: כך מתנהלת שיטת חריגות השכר בגופים מתוקצבים

72 מיליון שקל "נעלמו"? דו"ח חריגות השכר בגופים המתוקצבים כמו עיריות, קופות חולים ואוניברסיטאות חושף פרטים חדשים

שתף כתבה

מה הטעם בלהתעשר אם אתם לחוצים מכדי ליהנות מזה?
מה הטעם בלהתעשר אם אתם לחוצים מכדי ליהנות מזה?

תוכן עניינים

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, קובי בר-נתן, פרסם היום (שלישי) את דו"ח חריגות השכר לכאורה בגופים המתוקצבים והנתמכים ופעילות יחידת האכיפה והיחידה לחקירות שכר. מדובר בדו"ח החותם את דו"חות הממונה שפורסמו לאורך השנה. נתונים אלו, בצירוף דו"ח שירות המדינה ודו"ח נתוני השכר במגזר הציבורי, מהווים את כלל נתוני השכר אודות עובדי המגזר הציבורי.

 

מהדו"ח עולה כי בכעשרה אחוז מהגופים המתוקצבים והנתמכים התגלו, לכאורה, חריגות. יחד עם זאת, ניתן לראות כי חריגות השכר נמצאות במגמת ירידה מיום תחילת פעילותה של היחידה. בעשור האחרון ירד אחוז הגופים החורגים בכ-16 אחוז. כתוצאה מפעילות יחידת האכיפה בשנים 2017-2019, הושבו למעלה מ-72 מיליון שקלים לגופים. אומדן החיסכון המצטבר הכולל מאז הקמת היחידה מסתכם  בלמעלה משבעה  מיליארד שקל.

 

בנוסף מציג הדו"ח את פעילות היחידה לחקירות שכר, במסגרתה נפתחו בעשור האחרון 150 תיקים. מתוך כלל כתבי התובענה שהוגשו לבית הדין מיום הקמת היחידה ועד סוף שנת 2019, הרוב המוחלט הסתיימו בהרשעה וככל שחולף הזמן, בית הדין מחמיר את הענישה כלפי בעלי תפקידים המבצעים עבירות בתחום השכר.

 

יחידת האכיפה והיחידה לחקירות שכר פועלות בתוך אגף השכר והסכמי עבודה שבמשרד האוצר. מטרות היחידות הן איתור וביטול חריגות שכר, השבת כספים ששולמו שלא כדין והבאת מאשרי התשלום של חריגות השכר להליך משמעתי. פעילותן של היחידות תורמת לשמירה על הקופה הציבורית, מובילה לחיסכון משמעותי בכספי הציבור ומאפשרת לממשלה ולגופים הציבוריים לייעד כספים אלה לרווחת הציבור. במטרה לייעל את תהליכי האכיפה, הפיקוח והבקרה הוכנסה לאחרונה מערכת מחשוב המאפשרת איתור חריגות בזמן אמת. השימוש במערכת מגביר את ההרתעה וצפוי להביא לחסכון גדול יותר בכספי הציבור.

אלו הם הגופים בהם בוצעו פעולות של יחידת האכיפה:

 

התעשייה האווירית לישראל – בעקבות שימוע קיבוצי להנהלת החברה ולנציגות של עובדי החברה נחתם הסכם קיבוצי במסגרתו הוקפאו קידומים בדרגות הגבוהות ונדחו תשלומי תוספות שכר. החיסכון הנובע מההסכם מוערך ביותר מחצי מיליארד שקל, סכום המצטבר משנת 2020 ובמשך השנים הקרובות.

 

שירותי בריאות כללית – בהמשך לביקורת חריגות בשכרם של אלפים מרופאי הקופה, נשלח שימוע קיבוצי להנהלת הקופה ולנציגות הרופאים. בעקבות השימוע, ולאחר קבלת תגובות ההנהלה והעובדים וקיומן של פגישות רבות בניסיון להגיע לפתרון מוסכם להסדרת החריגות, דחתה נציגות העובדים את הצעות היחידה להסדרת החריגות בהסכמה. לאור זאת, הממונה על השכר ממשיך את ההליך המינהלי ושוקל להפעיל את חובתו לפי סעיף 29 לחוק בעניין החריגות שהתגלו.

 

אוניברסיטת בר-אילן – התקיים מהלך לטיפול בחריגות בתנאי שכרם והעסקתם של עובדי הסגל המינהלי באוניברסיטת בר-אילן. בתום המהלך נחתם הסכם קיבוצי המסדיר את החריגות שנמצאו. כתוצאה מההסכם  הופחת שכרם של עובדי הסגל המנהלי בכ 8.4-מיליון שקל והושב סכום של כ-11 מיליון. החיסכון האקטוארי כתוצאה מפעולת היחידה עומד על כ-500 מיליון שקל.

 

הרשות הארצית לכבאות – לאחר בדיקה של יחידת האכיפה הושבו חריגות  בסכום של כ-2.3 מיליון שקל. סך החיסכון האקטוארי מוערך בכ-13.7 מיליון שקל. הפסקת  ההפרשות לקרנות ההשתלמות בגין שעות נוספות ומשמרות הובילה לחיסכון שנתי העומד על כ 1.2-מיליון שקל והחיסכון האקטוארי נאמד בכ 39-מיליון.

 

 

פעולות נוספות שביצעה היחידה לחקירות שכר:

 

המכללה האקדמית כנרת – הוגש כתב תובענה נגד מנהל אגף משאבי אנוש במכללה בגין אישור חריגות שכר בשכרם של ראשי מחלקות במכללה, תוך התעלמות מהנחיות הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה בנושא. הוא הורשע ובמסגרת הסדר טיעון הוטלו עליו אמצעי משמעת, שכללו נזיפה ופסילה מלשמש בכל תפקיד במכללה למשך חמש שנים.

 

המכללה האקדמית גליל מערבי – הוגש כתב תובענה נגד נשיא המכללה לשעבר בגין אישור חריגות שכר בשכרם של עובדי סגל אקדמי בכיר במכללה, תוך התעלמות מהנחיות הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה ותוך מתן תוספות שכר, שאינן מאושרות כלל לתשלום במכללות אקדמיות. הוא הורשע, ובמסגרת הסדר טיעון הוטלו עליו אמצעי משמעת, שכללו נזיפה ופסילה מלשמש בכל תפקיד במכללה למשך חצי שנה.

 

עיריית בית שאן – הוגש כתב תובענה נגד גזבר העירייה בגין אישור חריגות בגמלתה של גמלאית העירייה, על אף הנחיות מפורשות מצד נציגי הממונה על השכר ועל אף התרעות מצד גורמים בעירייה. הוא הורשע, ובמסגרת הסדר טיעון הוטלו עליו אמצעי משמעת, שכללו נזיפה והפקעת חלק משכרו על סך20,000  שקל.

 

עיריית קריית מלאכי – הוגש כתב תובענה נגד מנהל אגף משאבי אנוש בעירייה, שאישר חריגות שכר בשכרו האישי וכן בשכרם של עובדים המועסקים בחוזי בכירים ועובדים המועסקים במסגרת הסכם קיבוצי,  על אף ידיעתו את הכללים ולמרות הנחיות מפורשות ממשרד הפנים. הוא הושעה מתפקידו על ידי נציב שירות המדינה עד לסיום ההליכים נגדו והורשע כך שבית הדין גזר  עליו נזיפה, פיטורים לאלתר, פסילה מלשמש ב
כל תפקיד בעירייה למשך חצי שנה ופסילה מלשמש בכל תפקיד ניהולי בשירות המדינה למשך חצי שנה. ערעור מטעמו נדחה.

 

מועצה מקומית מג'אר – הוגש כתב תובענה נגד חשב השכר ומנהל כוח האדם במועצה בגין אישור חריגות שכר בשכרו האישי טרם פרישתו לגמלאות, על אף היכרותו את הכללים הרלוונטיים בנוגע לתשלום שכרו וגמלתו. הוא הורשע, ובמסגרת הסדר טיעון הוטלו עליו אמצעי משמעת, שכללו נזיפה חמורה והפקעת משכורת. בית הדין קבע בגזר הדין, כי מדובר בעונש קל לאור חומרת העבירות, והביע פליאה מהסדר הטיעון המקל.

 

הממונה על השכר, קובי בר-נתן, אמר: "פעילות יחידת האכיפה מביאה לידי ביטוי את המטרות העיקריות של האגף- ייעול עבודת המגזר הציבורי, שיפור השירות לאזרח והגדלת פריון העבודה עבודתה של יחידת האכיפה והחיסכון העצום הנובע מפעולותיה חשובים ומורגשים ביתר שאת בתקופה מורכבת זו של אתגרים תקציביים משמעותיים, ועל כן קיימת חשיבות רבה לעיבוי ולחיזוק היחידה והכלים העומדים לרשותה".

 

מנהל תחום אכיפה, שאדי עאזם, הוסיף: "יחידת האכיפה ממשיכה לפעול בהתאם לתוכנית עבודה רב שנתית לטיפול בחריגות שכר בגופים גדולים ומשמעותיים והביאה לחתימה על מספר הסכמים קיבוציים המסדירים טיפול בחריגות שכר. הסכמים אלה מביאים לחסכון רב בכספי הציבור ולייעוד הכספים המשולמים שלא כדין למקומות להם יועדו כמו רווחה, השכלה, בריאות, חינוך ועוד. פעילות היחידה הביאה לירידה משמעותית במספר הגופים החורגים לכאורה וגם בכמות החריגות באותם גופים.  היחידה מקדמת שיתופי פעולה ליצירת ממשקים משותפים שיביאו להגברת ההרתעה ואת החיסכון בכספי הציבור".

 

 

 

לזמן מוגבל: קבל בחינם הדרכת וידאו מלאה שחושפת את אסטרטגיית המסחר שאחראית על 80% מכל הרווחים שלנו בשוק ההון

תלמד אסטרטגיות ייחודיות, טיפים וידע פרקטי שיעזור לך להפוך לסוחר נוסטרו מצליח בשוק ההון.

בונוס מיוחד: קבל בנוסף גם מדריך שיראה לך איך אפשר להרוויח בשוק ההון ללא הון עצמי ומבלי לסכן את החסכונות – במתנה (שווי של 179 ש"ח).

השאר פרטים בטופס ותועבר להדרכה מיד ובחינם!

מומלצים עבורך
עוד כתבות
[bsa_pro_ad_space id=1]

התחברות ל+BigShot

נראה שיש טעות בפרטים...

התחברת בהצלחה!שכחת סיסמה?
שכחת את הסיסמה? מלא את כתובת המייל ונשלח לך לינק לאיפוס הסיסמה


חזרה להתחברות

רוצה להכיר את המניות שהולכות לעלות?
לחץ כאן לקבל עוד פרטים

שרותי פרימיום

מחפש את היתרון בשוק ההון?

הירשם עכשיו לשירותי הפרימיום שלנו וקבל את הניתוחים, הטיפים וסקירות השוק לפני כולם!
דילוג לתוכן