+BigShot מופעל להתנתק?

שאלון בירור צרכים

פרטים כללים

פרק א'- כללי

1. סוג בירור הצרכים (יש לבחור את האופציה המתאימה)*

פרק ב'- המצב הכספי

ראשית נבקש להבין את מצבך הכספי. תשובותיך לשאלות אלו יסייעו ליועץ ההשקעות להתאים בצורה הטובה ביותר את רמת הסיכון של השקעותיך

2. הכנסה כוללת חודשית למשק הבית*

3. נכסים וחסכונות – יש לנקוב בסכום כספי מוערך וכולל של כלל החסכונות והנכסים*

*לדוגמה נכסי נדל"ן, קופות גמל, קרנות השתלמות , נכסים נזילים ניירות ערך ועוד

4. התחייבויות והוצאות – יש לנקוב בסכום כספי מוערך של כלל ההתחייבויות וההוצאות*

*לדוגמא משכנתא, הלוואה בנקאית, הלוואה מגורם שאינו בנקאי, חוב לבן משפחה/חבר , ערבות, חובות לרשויות המס, חובות למוסדות ציבור ועוד

5. האם יש לך עודף נכסים על התחייבויות או להיפך?*

6. האם יש לך הוצאות חד פעמיות צפויות*?

*לדוגמא: חתונה, השכלה, נופש, שיפוץ, הוצאות רפואיות וכיוצא באלה

7. מהו היחס בין היקף ההשקעה שלך בפועל תוך הסתמכות על הצפייה בחדר המסחר לבין סך הנכסים שלך נטו (בניכוי התחייבויות)*

8. האם תזדקק לחלק כלשהו מכספי ההשקעה שלך במסגרות ההשקעות, תוך הסתמכות על חדר המסחר, באופן נזיל בתקופה הקרובה?*

פרק ג' – מטרות ההשקעה שלך בחשבון המסחר אשר מסתמך על תכני חדר המסחר לפי מיטב ידיעתך:

בחלק זה נשאל אותך מספר שאלות בקשר למטרות ההשקעה שלך והצרכים הצפויים שלך לכספי השקעה שבחשבון המסחר

9. מטרת ההשקעה*

10. מהו סגנון המסחר הרצוי/ צפוי שלך?*

*מסחר מסוג סווינג הינו מסחר המאופיין בטווחי זמן קצרים עד בינוניים כשהעסקה הממוצעה נע בין יום לכמה ימים.

11. היקף ההשקעה הצפוי הכולל שלך?*

פרק ד' – ניסיון בשוק ההון

בחלק זה אנו מבקשים ללמוד במקצת את מידה היכרות שלך עם שוק ההון

12. איך את/ה מעריך/ה את מידת ניסיונך בהשקעות בשוק ההון:*

לתשומת הלב - ניסיון בשוק ההון, ברמה זו או אחרת, עשוי לנבוע מנסיבות כדוגמת אלו: הכשרה מקצועית, הכשרה אקדמאית, הכשרה מעשית, התנסות במסחר בתוכנות דמו או כסף חי, קריאת עיתונות כלכלית, קריאת דוחות של חברות הנסחרות בשוק ההון, קריאת אנליזות וכיוצא באלה

13. האם יש לך ניסיון טכני בביצוע פקודות מסחר בשוק בצורה אלקטרונית/ממוחשבת*

14. האם השקעת בעבר בעצמך בניירות ערך (מניות/ אגרות חוב) או מכשירים פיננסים אחרים בשוק ההון?*

פרק ה' – יחס לסיכון

כידוע שירותי יעוץ השקעות המוצעים על ידי בעל הרישיון הינם נכון למועד זה שירותי ייעוץ השקעות בנוגע לפעילות חדר המסחר שמופעלת על ידי צד ג. ככלל השירות המאופיין כיעוץ השקעות נוגע לניירות ערך שאינם סולידיים (לדוגמא -מניות, חוזים, תעודות סל ותעודת סל ממונפות ) בבורסות ארה"ב. ככלל שירות זה יינתן ללקוחות שאינם מאופיינים כשונאי סיכון

15. בשים לב לשירות המוצע כעת בחדר המסחר, האם אתה מעוניין שתיק ההשקעות שלך יהיה מורכב מניירות ערך ספקולטיביים (לדוגמא – מניות, חוזים, תעודות סל ותעודות סל ממונפות) ?

בשלב זה ייבדק היחס שלך כלקוח לסיכון במסחר בשוק ההון במונחים של היחס לתנודתיות בשוק ולהפסדים אפשריים של השקעה במונחים יחסיים ואבסולוטיים

16. בהנחה שברצונך לקנות נכס אחד, מהי העדפתך לגבי תנודתיות בנכס המושקע, בהתחשב בכך שיש קשר בין גובה התנודתיות לגובה הרווחים הפוטנציאלים

17. בהנחה שברשותך סכום להשקעה של 20,000 ₪, איזו מהחלופות ההשקעה הבאות תעדיף בהתחשב בכך שככל שמגדילים את הסיכון כך קיים סיכוי לרווח נוסף אך קיים גם סיכוי להפסד נוסף

18. כאשר אתה חושב על המילה "סיכון" בהקשרה הפיננסי מהי המילה הראשונה מבין המילים הבאות ש"עולות לראשך"?*

19. מהו מחזור המסחר היומי המינימלי לדעתך שצריך להיות במניה עליה תהיה מעוניין לסחור*

דיסקליימר: ידוע ללקוח כי בפעילות בחדר המסחר בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים כרוכים סיכונים רבים, לרבות הפסד כספי, ואין וודאות לגבי אופן התנהלות ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים לאורך זמן. בעל הרישיון אינו מתחייב ו/או ערב לכך שהתחזיות, ההנחות והערכות שעל בסיסן ניתן הייעוץ יתממשו ו/או כי הייעוץ ו/או עסקה כלשהי שתבוצע בהסתמך על הייעוץ תניב תוצאות מסוימות ו/או תשואות מסוימות ו/או תשואות כלשהן ו/או את יעדי ההשקעה של הלקוח, ו/או כי הלקוח ישיג רווח מינימלי, בשיעור כלשהו, וכי הייעוץ אף עלול להביא להפסד של כל סכום ההשקעות או חלקו, והכול בכפוף לחובות בעל הרישיון כלפי הלקוח על פי כל דין בדבר זהירות ומיומנות מקצועית.התחברות ל+BigShot

נראה שיש טעות בפרטים...

התחברת בהצלחה!שכחת סיסמה?
שכחת את הסיסמה? מלא את כתובת המייל ונשלח לך לינק לאיפוס הסיסמה


חזרה להתחברות

רוצה להכיר את המניות שהולכות לעלות?
לחץ כאן לקבל עוד פרטים

שרותי פרימיום

מחפש את היתרון בשוק ההון?

הירשם עכשיו לשירותי הפרימיום שלנו וקבל את הניתוחים, הטיפים וסקירות השוק לפני כולם!
דילוג לתוכן